Koučování

Chci pomáhat druhým odhalovat jejich potenciál, dosahovat kvalitních výsledků v tom, co si přejí a zlepšovat tak jejich životy. Koučink je pro to nejvhodnějším nástrojem a velice rychle se stal mojí vášní.

Co je koučování?

Používám metodu brain-based koučink, která je velice logická a je vhodná zejména pro analytické typy lidí. Jak název napovídá, při koučování využívám poznatky o mozku založené na neurovědách.

Koučování je napomáhání trvalým pozitivním změnám zvyšováním kvality myšlení. Je to proces, při kterém si koučovaný za podpory kouče přichází na své vlastní odpovědi. Koučování klade důraz na učení a silné stránky koučovaného. Zaměřuje se na podporu osobního růstu a budování vlastní cesty k úspěchu. Prostřednictvím koučování se lidé při cestě za svými cíli mohou dostat z bodu A do bodu B za mnohem kratší dobu, než jak by tomu bylo bez kouče.

Co není koučink?

  • Koučink není psychoterapie – Psychoterapie se zaměřuje na analyzování minulosti a hledá odpovědi na otázku „Proč?“. Koučování se zaměřuje na současnost a budoucnost a hledá odpovědi na otázku „Jak?“.
  • Koučink není mentorink – Mentorink spočívá v poskytování rad, které vycházejí z osobních zkušeností mentora. Kouč neradí.
  • Koučink není rozhovor s kamarádem – Účelem přátelských konverzací je sdílení příběhů. Účelem koučovacích konverzací je rozvoj potenciálu a dosahování cílů. Jedná se o dvě naprosto odlišné konverzace s jiným záměrem.
  • Koučink není o postrkování klienta – Kouč není klientův osobní manažer, klient je zodpovědný vůči sobě samotnému.

Co ode mě jako kouče můžete očekávat?

Mojí silnou stránkou je schopnost empaticky naslouchat. Při sezeních uplatňuji lidský přístup, humor a pochopení. Je pro mě přirozená orientace na cíl a jako kouč jsem náročná. Klienti na mě oceňují také mojí autenticitu a ochotu pomoci.

Mám v zádech mezinárodně uznávanou školu koučů Neuroleadership Institute, kterou jsem absolvovala a v současné době pokračuji v dalším vzdělávání. Mým učitelem je Dr. Vladimír Tuka, jediný kouč v České republice, který získal nejvyšší stupeň certifikace Master Certified Coach (MCC) u Mezinárodní federace koučů (ICF). Tuto certifikaci má jen necelých 800 lidí ve světě.

Spolupráce se mnou probíhá nejčastěji formou série 12 sezení, které se mohou uskutečnit osobně, po telefonu nebo přes internet.

Zaujalo vás koučování? Domluvte si se mnou ukázkovou hodinu zdarma.